15 Mart 2018 Perşembe

İMAN AHLAK İLİŞKİSİ

Dünya ve ahiret saadetine ulaşmanın temel şartı, hakiki imana sahip olmaktır. Böyle bir imana sahip olmak ise, kişinin Allah’a, Resulüne ve diğer iman esaslarına iman ettiğini kalbiyle tasdik etmesi, bu inancını diliyle söylemesi ve amellerle bu imanın etkisini yansıtmasıyla gerçekleşir. İmanın gereği olarak Allah’ın razı olacağı amellerde bulunmak, kişinin güzel ahlaka sahip olmasını sağlar.Güzel ahlak sahibi olmak ise, iman bakımından mükemmel olan Müminlerin özelliğidir.1 Kur’an-ı Kerim'de imanla birlikte salih amel zikredilerek iman edenlerin bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlarda bulunmaları öğütlenmiş2 ve bu kimselerin üstün dereceler elde edecekleri belirtilmiştir.3İman ile salih amel arasında kuvvetli bir bağ vardır. İslâm’ı bir ağaç olarak kabul edersek, bu ağacın kökleri iman, gövdesi salih ameller, meyveleri ise güzel ahlaktır. Nasıl ki, kökü ve gövdesi olmayan bir ağacın meyve vermesi imkânsızsa; iman ve salih ameller olmadan güzel ahlaka sahip olmak da imkânsızdır. Bunların biri olmadan diğeriyle yetinmek yanlıştır. Kur’an-ı Kerim’de "Allah'ın hoş bir sözü; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan, Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal gösteriyor."4 buyurulmuştur.Rasulullah (s.a.v.) de hadis-i şeriflerinde Mü’minlere, imanın gereği olarak salih amel işlemelerini ve güzel ahlaka sahip olmalarını öğütlemiştir. Mü’minin kusur bulucu, lanet edici, terbiyesiz, kaba ve hayâsız olamayacağını,5 çevresine güven veren ve sözünde duran,6 misafirine ve komşusuna ikram eden,7 kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip isteyen8 eşine ve çocuklarına karşı güzel davranan9 kimse olduğunu hatırlatmıştır. Bundan dolayı kişi diliyle iman etmekle birlikte salih ameller işleyerek güzel ahlak sahibi olmalıdır.İmanın kalplere hapsedildiği bir çağda bundan zarar gören yalnızca mü'minler olmaz. Aksine bütün toplum bundan zarar görür. İmanın hâkim olduğu toplumda ahlak, yardımlaşma, sevgi, doğruluk ve dürüstlük gibi değerler korunur, böylece toplumda huzur, mutluluk ve güven gerçekleşir. İmanın hâkim olmadığı toplumlarda ise ahlaksızlık, kin, nefret ve anarşi yaygınlaşır ve toplumsal hayat yaşanmaz hale gelir. Cinayetlerin, tecavüzlerin, hırsızlıkların, anarşinin ve geçimsizliklerin temel sebebi, imanın gereğinin yerine getirilmemesidir.

iman ahlak 


Dünya ve ahirette mutlu olmak istiyorsak, imanın yanında bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyalım. Allah Teala'nın ve Rasulullah (s.a.v) Efendimiz'in sevgisini kazanmak ve kıyamet günü Peygamber (s.a.v)’e yakın olmak istiyorsak, en güzel ahlak olan Kur’an ahlakına sahip olalım.10 Allah, hepimizi güzel ahlaklı mü'min kullarından eylesin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder