14 Mart 2018 Çarşamba

M.K.ATATÜRK ALLAH'IN TÜRK MİLLETİNE ARMAĞINIDIR

(vicdanlı olun bir defalık da olsa..ALLAH dinsiz imansız olan bir kuluna 100 yıl ilerisini yaşamışcasına böylesine muhteşem öngörüler ve başarılar nasip edermiy di..kalbinize aklınıza ve iliminize danışıp kendinize cevap verin.)
''Çok değil yüz yıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki ; bazı kişiler,bazı cemaatlerle bir araya gelerek,bizlerin din düşmanı olduğunu ileri sürecek,sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdir....''
''ayrıca unutmayın ki,o gün geldiğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacaktır..'' 17.aralık.1927.ankara M.KEMAL ATATÜRK
Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)

( bunlardan her hangi birini ingiliz,yunan yada TÜRK olmayan bir unsur söylemiş olsaydı,bugün atatürk ü kötüleyenler  onu en büyük evliya ve hatta mehdi ilan ederdi..)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder