26 Ocak 2019 Cumartesi

Mehmet Akif’i anlamak

Mehmet Akif’i anlamak demek, Türk’ün Rabbine yakarışını görmek demektir..
"Milli şairimiz Mehmet Akif’i anlamak demek, Kur’an mesajını anlamak demektir.. Her satırına samimiyet sinmiş, her kelimesi ıstırap yüklü, 'ciğeri yanan' şiirleriyle;
Birçok kişinin nesirle yazamadığı gerçekleri manzum bir şekilde felsefi bir dille ortaya koymuş olan Mehmet Akif, gençliğimizin mutlaka okuması ve öğrenmesi gereken büyük bir düşünür ve dava adamıdır..
Hayatı boyunca istikamet sahibi olmuş, adaletsizlikler, haksızlıklar karşısında dimdik ayakta durmuş olan Mehmet Akif; Hiçbir zaman, ne zulmü alkışlamış, ne gelenin keyfi için geçmişe sövmüş, ne soysuzlara zağarlık etmiş, ne de fikrî istiklâlinden taviz vermiştir..
Peygamberî örnekliği hayatına düstur edinen Mehmet Akif, hiçbir zaman haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan olmayı yeğlememiştir..
Bu idealist duruş ona Türk’ün İstiklâl Marşı’nı yazma şerefini bahşetmiştir.. Günümüz insanı için tam bir ahlâk abidesi olan Mehmet Akif, İslam dünyasının mevcut durumunu, yaşadığı acıları yüreğinin derinliklerinde hissetmiş ve bunu mısralarıyla terennüm etmiştir..
İslam ümmetinin içine battığı; taassup, bidat, hurafe, miskinlik, yanlış tevekkül, taklit, adaletsizlik, zulüm, istibdat, korkaklık, ümitsizlik, kin ve nefret, tefrika, cehalet, akletmekten uzaklaşma, bilimden yoksunluk gibi pek çok kavramı şiddetle eleştirmiş;
Bunların karşısına; cehd, gayret, azim, cesaret, adalet, hürriyet, sevgi, vahdet, bilim ve tefekkürü koymuştur.. Ümitsizliğe hep karşı çıkmış ve bunu bir imansızlık işareti kabul etmiştir..
Mehmet Akif, Türkçe’yi muhteşem bir şekilde kullanan bir dil dehasıydı.. Nihat Sami Banarlı, onun kaleminden çıkan İstiklâl Marşı’mız hakkında 1967 yılında şu ibret verici sözleri söylüyordu;
“Türk İstiklal Marşı, gerek söz, gerek şiir kalitesi bakımından yeryüzündeki milli marşların hiçbirisiyle ölçülemeyecek kadar üstün ve zengin manalı bir şiirdir.. Bu marşı, Türk Milleti gibi, hükümran olmak için yaratılmış bir milletin bir gün İstiklal Harbi yapmasındaki büyük tezadı çok iyi kavramış bir şair söylemiştir."
Yazdığı İstiklâl Marşı, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Marşı değil, adeta bütün Türk dünyasının Milli Marşı’ydı..
İstiklâl Marşı tahlil edildiğinde görülecektir ki, bu marş, bütün Türk tarihinin, Türk’ün sağlam imanının, iradesinin, Kızıl Elma ülküsünün ve Nizam-ı Âlem davasının, erdem ve adalet mücadelesinin özetidir..
İstiklâl Marşı, bütün mazlumların özgür irade beyanını haykırışıdır.. Bugün bizim için esas olan, bu şiirin mazmununu hak edecek bir millet olabilmektir.. Ruhu şâd, bütün mazlumların sığınağı Türk Milleti var olsun.."
KORKMA!, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son OCAK!..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder