21 Şubat 2019 Perşembe

TÜRK OLMAYI GÜNAH SAYAN TÜRK ÇOCUĞU

Kurtuluş Savaşı Yılları, Kazım Karabekir’in komutasındaki Doğu Cephesinde bir Türk Tümeni Pasinler (Hasankale) ovasındadır.
Bir Türk Subayı, birliğine yakın bir köyde oturan on beş yaşlarında bir köylü çobana takılır, şakalaşmak ister:
-Bana bak oğlum senin adın ne?
-Adım Ahmet
-Sen hangi millettensin? (Ermeni olmasından şüphe ediyormuş)
-Osmanlıyem
-Osmanlı ne demek, sen Türk değil misin?
-Hayır, ben Türk değilem, Osmanlıyem.
-Peki, sen hangi dilden konuşuyorsun, Ermenice mi, yoksa Türkçe mi?
-Türkçe konuşurum.
-Mademki Türkçe konuşuyorsun o halde sen Türk’sün.
-Hayır, efendim ben Türk değilem.
-Ulan sen de Türksün, ben de Türküm.
-Efendi, sen Türksen Türk ol, bana ne? Ben Türk değilem.
-Ulan padişah dahi Türk’tür.
-Efendi, günaha girme, padişah Türk olmaz.
*****
Osmanlı devrinde Türklüğü öteleyip “İslam Ümmetçiliğini” ön plana çıkardıkları için, masum halk da bu telkinlerin etkisi altında yoğrula yoğrula adeta Türklüğünü unutmaya başlamış ve yukarıdaki olayda olduğu gibi Türklüğünü inkâr eder hale getirilmişti.
Osmanlı Devleti bir Türk devleti olmasına karşın, devleti yönetenler ve kendilerini seçkin olarak nitelendirenler Türk halkını “kaba Türk” diyerek aşağılıyordu.
Bu aşağılama yukarıdaki örnekte olduğu gibi uzak köylerdeki küçük çocuklara bile ulaşmış ve Türkler nerede ise özbenliğini kaybedecek hale getirilmiş.
Şükür ki, Atatürk bütün bunlara “dur” diyerek, Türk’e Türk benliğini kazandırdı.
Bu yazımızın özünü de anlamak istemeyen dostlarımız çıkacaktır. Onlar için Atatürk'ün Türk tanımını bir kez daha hatırlatmak isterim: "Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denilir"
Türk kelimesi ayrımcılık değil birleştirmeyi, bütünleştirmeyi ifade eder.
Osmanlı özentili olanlar Atatürk’ü bu nedenle de sevmiyor olabilirler mi?
Ümmetçilik Türk düşmanlarının sözde Osmanlıcılık sevdasını anlıyorum ama “Ben Türk’üm ve Türk Milliyetçisiyim” diyenlerin bu Türk düşmanları ile kolkola olmasını anlayamıyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder